• +48 507 851 244 lub SMS
  • ul. rtm. Witolda Pileckiego 69/25 - Warszawa / Ursynów

Logopedia / Neurologopedia

Logopedia jest dziedziną nauki, zajmującą się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy. W ramach terapii doskonali się mowę osób dorosłych oraz dzieci. Neurologopedia to dziedzina, zajmująca się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, które wynikają z uszkodzeń mózgu. Terapią neurologopedyczną obejmowane są dzieci oraz dorośli, u których problemy z mową mają związek z podłożem neurologicznym (mózgowe porażenie, uszkodzenie mózgu, udar, etc.)

W ramach wyżej wspomnianych prowadzona jest m. in.:

  • diagnoza i terapia zaburzeń płynności mowy (m. in. jąkania)
  • diagnoza i terapia pacjentów, u których występują zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), uwzględniająca zastosowanie systemów takich, jak: ABA, AAC, PCS®, Makaton®, MÓWik®
  • diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy, wynikających z dysfunkcji aparatu wykonawczego (w przypadku dyzartrii). Diagnoza oraz terapia upośledzonych możliwości połykania pokarmów stałych, rozdrobnionych, płynów aż do całkowitego braku możliwości połykania (w przypadku dysfagii)
  • diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy u pacjentów z afazją, wynikających z przebytych udarów / urazów mózgu

Metoda oddechowa K. Butejki

Diagnoza prowadzona jest według kwestionariusza diagnostycznego Buteyko Clinic International. Mająca na celu zidentyfikowanie objawów oraz przyczyn nieprawidłowych wzorców oddechowych. Uwzględniająca analizę przebiegu choroby, weryfikację przekonań pacjenta oraz szczegółowe określenie nasilenia doświadczanych objawów. Diagnoza ta jest podstawą do opracowania indywidualnego programu terapii.
Terapia polega na treningu przywracającym odpowiednie wzorce oddechowe, a także prawidłową objętość oddechową oraz równowagę fizjologiczną organizmu. Metoda prowadząca do reedukacji oddechowej w oparciu o ścisłe zasady mechaniki oddychania. Terapia dedykowana osobom z zaburzonymi funkcjami układu stomatognatycznego, pacjentom ortodontycznym, jak również osobom mierzącym się z astmą, alergią, katarem siennym oraz narażonym na ekspozycję na stres. Terapia odpowiednia dla pacjentów z każdej grupy wiekowej, w tym dla dzieci od ok. 5 r. ż. W celu zapoznania się z szerszymi informacjami na temat metody K. Butejki, zachęcam do lektury artykułów zamieszczonych w zakładce z artykułami: Blog (oddech-funkcja-mowa.pl)

Metoda miofunkcjonalna

Diagnoza polega na ocenie funkcji prymarnych układu ustno-twarzowego, m. in. pozycji spoczynkowej języka, jak również wzorca przełykania oraz analizie warunków ich powstawania. Ocena wędzidełka języka / wędzidełek. Ocena artykulacyjnych wzorców ruchowych. Analiza zależności pomiędzy zaburzeniami miofunkcjonalnymi, a postawą ciała, jego symetrią, napięciem mięśniowym, funkcją stawów skroniowo-żuchwowych. Uwzględniająca część instruktażową, pierwsze techniki terapeutyczne, sporządzenie opisu opatrzonego zdjęciami, kontakt ze specjalistami wybranymi przez pacjenta / poleconymi przez diagnostę, wymianę spostrzeżeń, zaplanowanie programu terapii. Diagnoza dedykowana pacjentom z każdej grupy wiekowej, w tym dzieciom od ok. 5 r. ż.
Terapia miofunkcjonalna to terapia czynnościowych zaburzeń miofunkcjonalnych układu ustno-twarzowego z uwzględnieniem technik manualnych, w tym technik terapii dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz kinesiotapingu według potrzeb. Terapia dedykowana pacjentom, u których występuje konieczność przywrócenia odpowiednich wzorców funkcji prymarnych ww. obszaru tj. pozycji spoczynkowej języka oraz wzorca przełykania, a w konsekwencji wzorców ruchowych dla artykulacji. Terapia ta pozwala przygotować pacjentów do leczenia ortodontycznego / ortognatycznego, wspiera ten proces oraz prowadzi do podtrzymania jego efektów. Współprowadzona jest często równolegle z fizjoterapią. W przypadku kwalifikacji do wykonania chirurgicznej plastyki wędzidełka języka następuje przygotowanie do ww. zabiegu, skierowanie do polecanego chirurga, jak również rehabilitacja pozabiegowa. Proponowany program terapii odwołuje się do kilku źródeł metodologicznych, stanowiąc ich najbardziej wartościowe połączenie. Zapraszam szczególnie osoby dorosłe, młodzież, starszaki oraz dzieci od ok. 5 r. ż. W celu zapoznania się z szerszymi informacjami na temat terapii miofunkcjonalnej, zachęcam do lektury artykułów zamieszczonych w zakładce z artykułami: Blog (oddech-funkcja-mowa.pl)

Metoda MFS®

Diagnoza funkcji ortodontycznych MFS® oparta jest o wystandaryzowany protokół diagnostyczny MFS® przeznaczony dla logopedów, stomatologów, laryngologów i pediatrów. Uwzględnia zaprezentowanie pacjentowi dostępnych regulatorów MFS® (Multifunction System Kit), jak również dokonanie pomiaru, który pozwoli dopasować dedykowany pacjentowi regulator / regulatory. Uwzględnia również kontakt ze specjalistami poleconymi przez diagnostę (wariantywnie). Diagnoza dedykowana pacjentom z każdej grupy wiekowej, w tym dzieciom od ok. 5 r. ż.
Terapia funkcji ortodontycznych MFS® polega na leczeniu zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej za pośrednictwem systemu silikonowych regulatorów MFS®. Reedukacja najważniejszych funkcji motorycznych jamy ustnej takich, jak: przełykanie, oddychanie, osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe strefy orofacjalnej. Terapia dedykowana pacjentom z każdej grupy wiekowej: osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom od ok. 5 r. ż., u których występują zaburzenia ww. funkcji. W tym pacjentom ze zgryzem otwartym, bruksizmem, nieodpowiednio wykształconymi skrzydełkami nozdrzy, nieadekwatnym napięciem mięśnia okrężnego ust oraz problemami miofunkcjonalnymi. W celu zapoznania się z szerszymi informacjami na temat terapii MFS®, zachęcam do lektury artykułów zamieszczonych w zakładce z artykułami: Blog (oddech-funkcja-mowa.pl)

Logopedia / Neurologopedia w Fizjoport:

  • Joanna Ciesielska